Rapportering & indsigt

Indsigt i din virksomhed er altafgørende. Hvad sælger? Hvad er gået i stå? Hvem skylder penge over forfald? Hvilke kunder er de rigtig gode? Hvilken sælger tjener mest til virksomheden? Hvilke produkter kommer I til at mangle? Alt dette og meget mere får du løbende svar på med Nexus.

Finansiel rapportering

De finansielle rapporter i Nexus giver dig løbende indsigt og overblik over virksomhedens stilling. Rapporterne anvendes også som bogføringsgrundlag.

Produktorienteret rapportering

Med fokus på produkterne kan du opnå indsigt i både din fortid og din fremtid. Salgsrapporter tager afsæt i hvad du allerede har realiseret, og du får dyb indsigt i hvordan dit produktsortiment yder.

Kundeorienteret rapportering

Hvor debitor-rapporter er oplagte at følge dagligt har du også mulighed for at følge indtjeningen helt ned på bilagsniveau. Ved hjælp af salgsrapporter kan du følge både dine sælgeres evne til at hverve og pleje kunder som er gode for virksomheden.

Forecasting - salg

Ved at analysere fortiden kan man sige noget om fremtiden - herunder hvilke kunder som er de næste til at afgive en ordre, og dermed også hvilke kunder der burde have afgivet en ordre allerede. Denne indsigt er afgørende for at drive kvalitativ opfølgning, og sikre at kunder ikke løber jer af hænde.

Forecasting - produktbehov

Ved hjælp af forecasting kan Nexus assistere dig i dine indkøbsbeslutninger, sådan at du via dine indkøb og oppebårne lager både kan reagere kortfristet på kundehenvendelser, såvel som at du ikke har låst en uhensigtsmæssig stor del af din kapital i de forkerte varer på lageret.


Læs også om