Nå de største kunder med elektronisk samhandel

Med Nexus kan du imødekomme kravene fra selv de største kunder.

Visionsdokumenterne for protokoller til digital samhandel er ofte meget omfattende. Med ideer om ordreafgivelser, bekræftelser, forsendelsesadvis, fakturaer, kreditnotaer etc er tankerne i mange tilfælde langt mere omfattende end de reelle behov er, selv for organisationer med meget stor handelsvolumen.

I Nexus fokuseres på de to væsentligste aspekter af samhandlen når det kommer til e-handel: Ordreafgivelsen fra din kunde og fakturaudstedelsen fra dig. Opsætningen af hver enkelt kunde bestemmer hvordan fakturaer skal leveres - elektronisk levering af fakturaen er blot én af flere leveranceformer.

Handler du med store kæder vil du opleve, at der ikke er én standard for den data der udveksles elektronisk ved samhandel. De store kæder har været tidligt ude, før der var reelle standarder, og løsningerne er derfor ofte individuelle og skabt gennem mange år. Tilpasninger til hver enkelt kunde er derfor ofte nødvendige. Raymeon har gjort det simpelt for dig: hvis du vil samhandle digitalt med dine kunder, så kan du tilkøbe denne mulighed i Nexus. På kundeniveau vælger du om elektronisk samhandel skal være aktivt. Og så hjælper vi med resten, herunder alle de specielle formater.

Dine interne processer i Nexus er ikke påvirkede af om en kunde ønsker at afgive ordrer eller modtage fakturaer digitalt. Det gør EDI meget nemt at have med at gøre i dagligdagen for dit personale.