Nå mere med webshop og online betaling

Hvis du fokuserer på at opbygge tillid til din virksomhed er der gode chancer for at du modtager et tilsagn om køb fra din besøgende - hvis muligheden findes.

Når vi som privatpersoner søger information om et specifikt produkt er vi blevet vant til, at vi kan fordybe os i produktdetaljer som beskrivelser, billeder, anbefalinger, relaterede produkter, links til tilbehør, dokumenter osv. Vi finder ofte denne information hos de forhandlere vi besøger online, fordi det er et konkurrenceparameter at levere god information før købet i detail-leddet.

Dette er imidlertid ikke nødvendigvis en typisk oplevelse med B2B webshops, hvor specielt produktinformation ofte er sparsom. Det skyldes måske, at produktdata er hentet fra et økonomi-system, der ikke gearet til at lagre al den information der bør præsenteres på nettet. Eller måske skyldes det, at virksomheden forventer, at deres B2B-kunder jo allerede kender produktsortimentet, og at detaljerigdom så er unødvendig.

Virkeligheden er, at de muligheder vi har når vi agerer som privatpersoner, i høj grad smitter af på hvad vi forventer når vi anvender webshops professionelt. Med andre ord: Kravene til produktpræsentationen ved B2B webshops kan betragtes som værende identiske med kravene til B2C

Det er netop derfor at Nexus har så stærke PIM-funktioner, og dét at få dit produktkatalog online i bedst mulige kvalitet, er første skridt til succesfuld drift af en webshop.

Gode grunde til at sondre mellem B2B og B2C

Selvom kravene til produktpræsentationen er ens, mener vi fortsat at der er grundlæggende forskelle mellem B2B og B2C handel. Privatkunder forventer simpel online handel døgnet rundt, og har ingen forventinger om at opnå særlige vilkår, kredit eller at afklare andre aftaleforhold før der handles online. Der har erhvervskunder ofte andre forventninger.

Samtidig har både private og erhvervsdrivende forventinger om at kunne gå tilbage i en transaktionshistorik og finde ordrer, fakturaer, reklamationssager, favoritprodukter og andre funktioner der gør dagligdagen lettere og som giver overblik.

Det vil som regel være vanskeligt at kommunikere meningsfyldt til både forhandlere og slutbrugere (eller erhvervsdrivende og private) på én gang da købsmotiverne som oftest er meget forskellige. Ved at have flere avancerede platforme og snitflader mod de enkelte markedssegmenter, der også opfylder de tekniske krav så godt som muligt til hvert segment, så kan du målrette og tilpasse dine budskaber mere præcist, og opnå en større og bedre effekt af din kommunikation.

Med Orbit tilbyder Raymeon en B2C-rettet online platform, der trækker al produktdata fra Nexus. De private købere registrerer direkte i Orbit, hvor de oplever enkel og hurtigt shopping med fokus på at afklare tvivl - en grundforudsætning for at der lægges en ordre. Du opnår dermed en separation af dine B2B og B2C kunder, der er hjemhørende i to forskellige systemer, men drager fordel af centralt vedligehold af produktdata for alle dine salgskanaler.

Orbit omfatter funktionalitet til fragt-estimering, eksport (herunder med moms-tilstedeværelse udenfor Danmark), returhåndtering, ordre- og fakturaoversigter til dine kunder, højt informationsniveau vedr. ordreprocesser, håndtering af betalinger, samt mulighed for kundeklub.

B2B og B2C ordrer i samme arbejdsproces

Fordi Orbit er så tæt integreret med Nexus, vil en ny ordre fra en privatkunde i Orbit som oftest automatisk skabe en ordre i Nexus. Du kan dermed vælge at se din B2C aktivitet som en forhandler i Nexus, på vis vegne du leverer ordren. Det er dermed helt enkelt for dine medarbejdere at betjene både B2B og B2C ordrer i én og samme arbejdsgang.

Forhandlede B2B vilkår online

Når der er tale om B2B-transaktioner er der ofte tale om forhandlede vilkår og priser, og dermed mere end én pris for et givent produkt. Når en eksisterende kunde logger ind i Nexus skal du kvittere med de aftalte priser og vilkår, og give din kunde overblik over de produkter samhandlen drejer sig om, samt tidligere ordrer og fakturaer. Og så skal du samtidig vise hvad din virksomhed også kan, og derved stimulere til mersalg.

Online betaling

Hvorvidt du bruger online betaling kun til nye kunder, eller om du ser en fordel i at få betaling på forhånd også fra eksisterende kunder er helt op til dig. Gennem sekundære betalingsmetoder kan du på kundeniveau give muligheden for at fakturaer med kredit betales online efter de er udstedt.

Webshop og kredit

I B2B-relationer er der ofte truffet aftale om priser, en kreditramme og betalingsbetingelser. Fordi Nexus kan fastholde og vise jeres aftalte vilkår når din kunde logger ind, så vil dine B2B-kunder føle sig trygge, og dermed have paraderne nede når der skal afgives ordrer online. Hvis der vises forkerte priser eller vilkår så tror de fleste kunder at de så efterfølgende sikkert også får en forkert faktura, og så skal slås for en kreditnota senere - og så er det bedre at ringe i morgen. Selvfølgelig skal du ikke undgå at tale med dine kunder - men brug tiden på at tale om noget vigtigere end blot at modtage en ordre.