Præsentér dit produktkatalog online og skab vækst

Produktkataloget i Nexus tilstræber at give dig muligheden for at etablere én sandhed for alt hvad angår dine produkter - det være sig priser, tilgængelighed, produktrelationer, produktspecifikationer og livscyklus. Mange af disse muligheder findes traditionelt i de såkaldte PIM-systemer (Product Information Management). Hvor et PIM-system som oftest står alene, og skal integreres med systemer til e-handel og økonomistyring, kombinerer Nexus på bedste vis et avanceret produktkatalog med indbygget PIM-funktionalitet med e-handel og økonomistyring i én helstøbt løsning.

Slut med komplicerede systemintegrationer.

Opbyg en god struktur i produktkataloget

Med Nexus får du hjælpemidlerne til at opbygge en stærk præsentation af dine produkter. I Nexus arbejder du dels med en grundstruktur i dit katalog, og dels med ekstra parametre, såsom kategorier, specifikationer og relationer mellem dine produkter.

Relationer mellem produkterne skaber mening i jeres sortiment

Navnligt dine indbyrdes relationer mellem produkterne er noget de fleste kunder sætter pris på, fordi det afklarer tvivl. Husk på, at tvivl hos din køber er den største fjende til at få en ny ordre i hus. Hvor det typisk er dig og dine medarbejdere der har denne viden, giver Nexus jer mulighed for at dele jeres viden med jeres kunder døgnet rundt. I Nexus kan du præcist anføre relationens art, og dermed berige dit katalog yderligere.

Registrér alle produktdetaljer

Ved at bruge den indbyggede PIM-funktionalitet i Nexus kan du registrere og dele alle detaljer og specifikationer om dine produkter. Specifikationer kan bruges som valgparametre på produktkortet, og dermed til at gøre valg mere overskuelige for dine kunder, men også til sammenligninger eller blot som fyldig data om et enkelt produkt.

Vis priser - eller lad være

Det er 100% dit valg om du vil vise priser (og i givet fald, hvilke priser) i dit online produktkatalog. I nogle tilfælde kan du vise en vejledende udsalgspris til besøgende der ikke er logget ind, og en konkret pris til hver enkelt kunde der logger ind. I Nexus kan du arbejde med op til 12 faste prisniveauer som du kan tildele kunder, samt et ubegrænset antal specialpriser - altså en unik pris for et givent produkt for en given kunde. Naturligvis understøtter Nexus multi-valuta og du vælger selv hvilken valuta du ønsker at handle i pr. land, eller pr. kunde.


Læs også om