Om Raymeons løsninger til virksomhedsadministration

Raymeon leverer digitale løsninger til at administrere den daglige drift i din virksomhed. Systemerne er skabt med fokus på en effektiv hverdag og på at skabe de rette forudsætninger for vækst og fremgang, uanset om dit marked er i B2B, B2C eller begge dele.

Med et moderne begreb kaldes det som Raymeon efterstræber Unified Commerce. Begrebet dækker over det konceptuelle i at have en integreret IT-platform til alle virksomhedens driftsmæssige behov med funktioner til:

  • Central fastholdelse af produktinformation
  • Understøttelse af al afsætning, uanset marked og kanal (B2B, B2C, ehandel, butik)
  • Processtyring og automatisering
  • Indkøb, lager og logistik
  • Forretningsindsigt
  • Bogholderi *

Uden en unified commerce platform (som traditionelt er en million++ affære at etablere) vil ovenstående bestå af en myriade af delsystemer som er uforbundne grundet den enorme kompleksitet og omkostning ved integrationer mellem mange systemer, og deraf følgende behov for tunge, manuelle processer.

Raymeon løser denne udfordring med Nexus som grundstammen i en cloud-løsning, der giver dig ét IT-system, fri for komplicerede og skrøbelige synkroniseringer til en brøkdel af den pris en sådan løsning normalt koster.

Med Nexus samler du alle aktiviteter vedrørende din virksomheds daglige drift, og du vedligeholder kun én sandhed om dine produkter, dine kunder, salg, varelager, og virksomhedens procedurer. Driver du målrettet detailsalg i større skala udbygger du med Orbit og Glow.

Raymeons produkter er cloud-baserede, hvilket betyder at systemet er tilgængeligt uanset hvor du eller dine medarbejdere befinder sig. Det indbyggede rettighedssystem giver kun den nødvendige adgang til de forskellige grupper af medarbejdere.

Raymeons løsninger er særligt egnede til virksomheder der afsætter fysiske produkter, og understøtter alle de aktiviteter, der er vigtige for din virksomheds fremgang.

Løsningerne tager afsæt i behovene fra virkelige virksomheder. De udfordringer som du står overfor, har vi hjulpet med at løse for andre virksomheder, uanset om det handler om at tiltrække nye kunder, at håndtere vækst, at administrere produkter, lager og medarbejdere, eller at forsøge at styre likviditet og risici.

Løsningerne er sat i system, og der er udviklet metoder og arbejdsgange. Det er i vores DNA at forstå problemer, behov og ønsker, og at bidrage med den løsning eller den viden, der bedst bringer dig videre.

Vi er sikre på, at du vil føle dig hjemme i en digital løsning fra Raymeon - læs vores historie og forstå hvorfor.


*Bogholderidelen i Nexus fokuserer primært på de transaktioner og aspekter der har relation for salg, debitorer, varekøb, lagerdrift og de risici der er forbundet hermed. Du har brug for et selvstændigt økonomisystem til din bogføring af omkostninger, moms, løn mm samt udarbejdelse af regnskaber for hele virksomheden. Nexus kan fungere sammen med alle økonomi- og ERP-systemer.