Om Raymeons løsninger til e-handel og virksomhedsadministration

Raymeon leverer digitale løsninger til at udnytte mulighederne ved e-handel og ved effektiv administration af den daglige drift i din virksomhed til at skabe de rette forudsætninger for vækst og fremgang.

Med et moderne begreb kaldes det som Raymeon efterstræber Unified Commerce. Begrebet dækker over det konceptuelle i at have en integreret IT-platform til alle virksomhedens driftsmæssige behov med funktioner til:

  • Central fastholdelse af produktinformation
  • Understøttelse af al afsætning, uanset marked og kanal (B2B, B2C, e-handel, butik)
  • Processtyring og automatisering
  • Indkøb, lager og logistik
  • Forretningsindsigt
  • Bogholderi

Uden en unified commerce platform (som traditionelt er en million++ affære at etablere) vil ovenstående bestå af en myriade af delsystemer som er uforbundne grundet den enorme kompleksitet og omkostning ved integrationer mellem mange systemer, og deraf følgende behov for tunge, manuelle processer.

Raymeon løser denne udfordring med Nexus som grundstammen i en cloud-løsning, der giver dig ét IT-system, fri for komplicerede og skrøbelige synkroniseringer.

Med Nexus samler du alle aktiviteter vedrørende din virksomheds daglige drift, og du vedligeholder kun én sandhed om dine produkter, dine kunder, salg, varelager, og virksomhedens procedurer. Driver du målrettet detailsalg i større skala udbygger du med Orbit og Glow.

Raymeons produkter er cloud-baserede, hvilket betyder at systemet er tilgængeligt uanset hvor du eller dine medarbejdere befinder sig. Det indbyggede rettighedssystem giver kun den nødvendige adgang til de forskellige grupper af medarbejdere.

Raymeons løsninger er særligt egnede til virksomheder der afsætter fysiske produkter, og understøtter alle de aktiviteter, der er vigtige for din virksomheds fremgang.

Løsningerne tager afsæt i behovene fra virkelige virksomheder. De udfordringer som du står overfor, har vi hjulpet med at løse for andre virksomheder, uanset om det handler om at tiltrække nye kunder, at håndtere vækst, at administrere produkter, lager og medarbejdere, eller at forsøge at styre likviditet og risici.

Løsningerne er sat i system, og der er udviklet metoder og arbejdsgange. Det er i vores DNA at forstå problemer, behov og ønsker, og at bidrage med den løsning eller den viden, der bedst bringer dig videre.

Vi er sikre på, at du vil føle dig hjemme i en digital løsning fra Raymeon - læs vores historie og forstå hvorfor.