Online produktkatalog

Selvom du måske tænker, at I ikke er klar til online handel, så kan vi forsikre dig for, at din virksomheds omverden vil værdsætte information om jeres produkter og ydelser. På ethvert tidspunkt, på enhver platform.

Webshop & online betaling (B2B/B2C)

Med en webshop er du gearet til hverve nye kunder døgnet rundt. Og dine eksisterende kunder vil sætte pris på den øgede tilgængelighed og hurtigere adgang til information.

Product Information Management (PIM)

Brug den indbyggede PIM-funktionalitet i Nexus til at fastholde den viden, der findes i din virksomhed om jeres produkter. Stil så denne viden til rådighed for dine kunder - på alle platforme, døgnet rundt.

Effektiviser din hverdag

Ved at samle funktioner til indkøb, lagerdrift, fakturering når du mere.

Indkøb & lagerdrift

Ved at fokusere på dine indkøb og din lagerdrift kan du opnå væsentlige effektiviseringer, og anvende din likviditet til at lagerføre de rigtige produkter i de rette mængder.

Ordrehåndtering

Ved at optimere virksomhedens daglige rutiner kan du opnå bedre overblik og forøge din kapacitet - uden samtidig at forøge dine omkostninger eller resourcer.

Fakturering & debitorstyring

Slip for synkroniseringer og fakturér i Nexus. Det får dine kunder også overblik af, og du får værktøjer til at overvåge dine debitorer, og kan dermed bedre afhjælpe tab.

Kundeakkvisition

Det skal være nemt at blive kunde. Uanset om du ønsker en indledende dialog, eller om du er salgsklar, kræver det at du er helt skarp online.

CRM og opgavestyring

Ved at registrere sager og hændelser kan du bruge Nexus i stedet for gule sedler, og du kan endda også uddelegere opgaver til og mellem medarbejdere.

Rapportering & indsigt

Indsigt i din egen virksomhed er altafgørende for din succes. Nexus kan hjælpe dig med at se både tilbage og frem i tiden.

Point-of-Sale (POS) & digital skiltning

Med fokus på central vedligeholdelse af produkter, priser og knapper og live dataopsamling fra alle dine butikker får du overblik og indsigt.

High-end handel

Når du er klar kan du udnytte mulighederne i Nexus til automatisering og integration.

EAN / EDI / OIOUBL

EAN, EDI, EDIFACT, NemHandel, PEPPOL, OIOUBL - elektronisk samhandel er omgærdet af navne, begreber, mystik og kompleksitet. Men sådan behøver det ikke at være

Automatisering & workflows

Drag nytte af de metoder og workflows, som er indbygget i Nexus og klar til brug.

Integrationer

Selvom du med Nexus slipper for komplicerede integrationer skal du stadig kommunikere med din omverden.

Kom igang med Raymeons løsninger

Kontakt os meget gerne for en drøftelse af jeres behov - det gøres bedst ved at booke en uforpligtende, personlig samtale og en udforskning af de funktioner der er vigtige for jer - det kan du gøre herunder.

Vil du først gerne læse hvad det egentlig kræver at komme igang er det fuldt forståeligt. Du kan finde rigtig mange svar her online - ellers giv os ring på +45 40 60 88 77 eller skriv til hello@raymeon.com