Strategi og metoder der virker, sammenkoblet med banebrydende IT. Det er Raymeon.

Raymeon leverer analyser, know-how, metoder og digitale løsninger til B2B-virksomheder, der har en stærk fokus på vækst og forretningsudvikling. Vores ydelser leder til at du kan overkomme udfordringer, gribe nye muligheder og opnå varige ændringer for din virksomhed.

Dine konkurrenter forandrer sig - tør du at lade være?

Rigtig mange virksomheder er udfordrede af vilkår, der synes at være i konstant forandring. Hvordan skal man som ansvarlig leder agere?

Forandrede forsyningskæder, parallelimport, grænsehandel, konkurrenter der digitaliserer eller går direkte-til-konsument, lav kundeloyalitet, prispres, kvalitetspres, nye finansieringsmetoder og meget andet påvirker virksomheder på tværs af brancher og markeder.

Med stor sandsynlighed vil din virksomhed, på den ene eller anden vis, også være påvirket af de måder som producenter, salgskanaler, markeder og forbrugere indretter og etablerer sig på i de kommende år.

Det er virksomhedens evne til at imødegå de forandringer, der påvirker den mest, som Raymeon med effektiv IT, analyser og viden kan hjælpe dig med at udvikle.

Hvad kan Raymeon hjælpe med?

De færreste virksomhedsejere og -ledere kan med hånden på hjertet sige, at der ikke er forandringer i virksomhedens situationer eller omverden, der særligt overvåges. Det kan være aldrende IT, forandrede markeds- eller servicebehov såvel som potentielle og nye forretningsmuligheder.

Første skridt: Samtale

I en uformel drøftelse finder vi ud af, om der er match mellem hvad Raymeon kan, og hvad I kunne have brug for. Uden en samtale finder vi aldrig ud af det.

Projekt defineres

Hvis vi vælger at indgå et samarbejde med hinanden så vil vi sammen definere et projekt, hvor Raymeon hjælper dig med at finde frem til hvor og hvordan du kan sætte ind med størst effekt for din virksomhed.

Vi analyserer din nuværende tilgang til markedet og vilkårerne for dine produkter. Vi ser på hvilke tilbud dine kunder mødes af i markedet, og finder vi frem til oversete og lukrative veje til købere, samt måske til vigtige, potentielle optimeringer i jeres drift.

Vores analyser vil lede til målsætninger, som gøres konkrete og resultatorientede. I skal kunne måle effekten hvis I skal indføre forandringer - vi skal ikke føle os frem eller fornemme. Vi skal måle, for at sikre at I får den ønskede effekt.

Analysen og målsætningerne leder til varige forandringer hos jer - nye måder at tænke på, nye måder at arbejde på og nye måder at finde vækst og øget lønsomhed for virksomheden.

Ny IT til virksomheden

Forandringer af denne art medfører i rigtig mange tilfælde også nye IT-løsninger til virksomheden, der understøtter den valgte vej frem.

Raymeons hybrid ERP-platform

Raymeon fremstiller Nexus, et moderne ERP-system der er specielt udviklet til virksomheder som primært opererer i B2B. Nexus kan udbygges til at gå direkte til konsument, både online og ved fysisk tilstedeværelse.

Med et moderne begreb kaldes det som Raymeon efterstræber Unified Commerce. Begrebet dækker over det konceptuelle i at have en integreret IT-platform til alle virksomhedens driftsmæssige behov med funktioner til:

  • Central fastholdelse af produktinformation
  • Understøttelse af al afsætning, uanset marked og kanal (B2B, B2C, e-handel, butik)
  • Processtyring og automatisering
  • Indkøb, lager og logistik
  • Central opsamling af data
  • Forretningsindsigt
  • Bogholderi

Uden en unified commerce platform (som traditionelt er en million++ affære at etablere) vil ovenstående bestå af en myriade af delsystemer som er uforbundne grundet den enorme kompleksitet og omkostning ved integrationer mellem mange systemer, og deraf følgende behov for tunge, manuelle processer.

Raymeon løser denne udfordring med Nexus som grundstammen i en SaaS-løsning, der giver dig ét IT-system, fri for komplicerede og skrøbelige synkroniseringer.

Fokus på driften - ikke på IT

Raymeons IT-løsninger er bygget udenfor de typiske normer, der normalt præger markedet for software til virksomheder.

De typiske normer

I mange tilfælde har en meget stor softwareproducent opkøbt en eller flere mindre virksomheder, og sat sit eget navn og logo på produktet, og er ikke altid lige investerede i større økosystemer. Produktet finder vej til markedet gennem lokale forhandlere, der fungerer som tekniske tilpasningskonsulenter. Pengene render stærkt på licenser og konsulent-timer, og med stor sandsynlighed er der ingen der har udført analyser, defineret en strategi, eller fundet nye veje til markedet som en del af processen.

Det leder til ny IT uden strategi eller metoder, og vil for mange virksomheder være en investering med ringe eller negativ effekt.

Software er også under forandring

Man hører mere og mere om SaaS, cloud-løsninger, platforme mm. Faktum er, at selv det lækreste og mest funktionelle værktøj kræver både know-how, metoder og en vision for at være effektivit.

Moderne software som Raymeons Nexus indtænker og indbyder til gavnlige metoder - og ikke kun funktionalitet.

Moderne software kortslutter også de traditionelle veje til markedet: I stedet for at bygge one-size-fits-all produkter for at brødføde en forhandlerkanal med konsulent-timer, så bør der brydes med generelle løsninger i specialløsningens favør. Vi ser det alle vegne med superspecialiserede tjenester online, der vender tingene på hovedet.

Raymeon har fra starten sat alt ind på at fokusere Nexus til at være ekstremt god til én virksomhedstype: B2B handelsvirksomheder. Det giver sammenligneligt kortere implementeringsforløb, en mere effektiv og logisk løsning (specielt for dine kunder) og fremfor alt fokus på hvad der er vigtigt for din handelsvirksomhed.

Strategi først - så metoder og IT

Hvis du også mener, at handling uden en vision let bliver til et mareridt, så kontakt os og lad os tage en samtale. Måske der er grundlag for at gøre forretninger sammen.

Forandringer, med Kina som påvirkning - et eksempel

Mange markeder befinder sig midt i en enorm forandring - en forandring, der i virkeligheden begyndte for 15 år siden, hvor kvaliteten fra Kina pludselig matchede eller overgik typiske produktionslande i Europa, ofte til langt lavere priser.

Åbningen af Kina mod vesten gav et væld af nye producenter - nogen satte blot deres eget navn og logo på en eksisterende vare, andre udviklede og designede selv et produkt og fandt sig en producent. Endnu andre flyttede en eksisterende produktion fra vesten til Kina. I en ganske kort periode var der balance mellem hvad vesten kunne aftage, og Kinas produktionsformåen.

Overkapaciteten blev snart udbudt til private forbrugere, direkte fra fabrikkerne med kinesiske webshops som mellemhandlere, og dermed blev de traditionelle distributionsnetværk verden over sat under gevaldigt pres, og mange producenter, distributører og forhandlere bukkede under som følgevirkning.

I mellemtiden har mega-platforme som Amazon og Alibaba for alvor fået fodfæste, og det er stadig de samme mekanismer der i dag volder B2B virksomheder vanskeligheder. Hos Amazon finder man et hidtil uset væld af produkter, i et miks af kopier og originaler, det hele leveret direkte fra kinesisk fabrik til vestlig konsument - nu med en entreprenant Amazon-sælger som mellemhandler, og Amazons Prime tjenester som lager og logistik på klik-basis i lokalmarkederne.

Evnen til at konkurrere

Så hvordan kommer du tættere på eksisterende eller nye kunder, identificerer og forudser næste skridt for deres behov, og dermed via indsigt og andre parametre kan balancere den styrke, som eksempelvis de store udbydere som Amazon og Alibaba har?

Fokus mod markedet og dine kunder

Ovenstående historie om Kina er et eksempel på opgaver Raymeon påtager sig at hjælpe virksomheder med at løse. For det er muligt at konkurrere med, og trumfe, aggressive platforme og producenter.

Klik på "Tal med os" for en uforpligtende samtale. For hvad har du at tabe?