“Vi havde ellers overvejet at…”

At etablere nye IT-systemer og salgskanaler er en proces der kræver en del overvejelser. Når det kommer til store forandringer er det naturligt og sundt at udforske alle de muligheder som man anser som realistiske.

Hver mulighed er forbundet med konsekvenser der kan være ekstremt vanskelige at overskue, og fordi virksomheder kun ganske sjældent foretager store IT-forandringer kan det være vanskeligt selv at vurdere hvad der egentlig er realistisk.

I denne artikel vil vi fortælle om nogle af de typiske overvejelser vi hører i mødet med vores kunder (og potentielle kunder) - og fortælle hvad vi typisk svarer.

"Vi tænker at etablere en selvstændig webshop"

Som oftest er tanken bag, at det er en løsning der er god, billig og går hurtigt. Det er det meget sjældent - men du kan vælge to, og så bliver det ikke det tredje.

Følgende udsagn vil som oftest være sande om den selvstændige webshop:

 • måske vises relativt gode produktdata - men du har ikke gavn af disse data andre steder.
 • ordrer skal flyttes manuelt til økonomisystemet for at gennemføre salg
 • kundedata vil opstår og lagres i både webshoppen og i økonomisystemet, uden at være i sync. Mere end én sandhed opstår.
 • der er mangelfuld selvbetjening for kunden online, da de finansielle dokumenter ikke kan vises ved evt. login
 • I kan risikere at blive overvældet af for stor håndteringsbyrde i de manuelle processer.
 • Lav startomkostning målt i kroner/øre

Nogle gange svarer virksomheden, at man ikke forventer ret stor volumen på webshoppen. Men hvorfor så overhovedet lave den? Der vil det være godt at evaluere hvad det er virksomheden reelt ønsker sig på kort sigt - online handel og selvbetjening til sine kunder, eller en ny hjemmeside der kan vise produktkataloget online.

Her passer Nexus vældig godt ind, da man uden videre kan tage det hele skridtvis - og online handel starter i vores øjne altid med et godt produktkatalog.

"Vi ønsker os en ny webshop med kunde- og produktdata vedligeholdt i vores nuværende økonomisystem"

Dette ønske hører vi nogle gange når virksomheden har brugt penge og tid på at opsætte og konfigurere et økonomisystem, som virksomhedens medarbejdere er vant til at arbejde i.

Andre tænker, at deres nuværende bogføringssystem sikkert må være det rigtige sted at centralisere for en webshop. Men det er de færreste økonomisystemer der har gode muligheder for at organisere dine produkter i en struktur dine kunder kan forholde sig til, eller som har mulighed for at gemme billeder, dokumenter, relationer og så videre på produktet. Eller som dine kunder kan logge ind i, for den sags skyld.

Går man alligevel denne vej er resultatet ofte kendetegnet ved:

 • mangelfulde produktdata online
 • måske flyder data kun den ene vej, og systemerne er reelt ikke integreret
 • løsningen vil som oftest være afhængig af faste kørsler, og dermed ikke live
 • der kan være krav om løbende eksporter af data og manuelle indlæsninger (lagerstatus, eksempelvis, eller ordrer)
 • det vil nok være en relativt tung integration, der er skrøbelig i forhold til versioner af de omfattede systemer.
 • man må forvente at det bliver en ganske dyr løsning

Konklusionen er, at en løsning hvor en webshop lægges over en eksport fra (eller konnektor til) et måske aldrende økonomisystem sjældent bringer det data og de funktioner frem som dine kunder forventer at møde online. Og selvom det skulle lykkedes, har dit nuværende økonomisystem så reelt ordentlige værktøjer til processtyring, indkøb og lager der passer til jeres vækstambitioner?

Hvorvidt et samarbejde med os indledes handler oftest om hvorvidt virksomheden er omstillingsparat og klar til at se nye veje. Det er langt fra hver gang at vi ender med at levere en løsning til virksomheder der allerede har brugt penge på et økonomisystem (læs: har brugt kr. 300.000 - 500.000 til at etablere den i sin tid). Desværre ser vi også tit efterfølgende, at der ingen positiv udvikling er i virksomhedens digitale tilstedeværelse.

Nexus kan fungere med alle økonomisystemer, så der er intet til hinder for at Nexus tages i anvendelse sammen med et eksisterende system. Det kræver blot at der vilje til at se fordelene ved ikke at følge den slagne vej.

"Vi skal have helt nyt ERP-system fra en af de store, med en skræddersyet e-commerceløsning"

Første spørgsmål I bør stille jer selv er hvor dén anbefaling kommer fra? Og hvad har I i dag?

Igen gælder, at et typisk ERP-system grundlæggende er skabt til økonomidata og ikke til produktdata. Så udover en selvstændig webshop (der er prissat i "ERP-priser") der integrerer med jeres måske kommende, nye "store" ERP-system, så husk også at afsætte penge til et Product Information Management (PIM) system, et CRM, diverse integrationer, Business Intelligence, lagersystemer mm. - og bunker af konsulenttimer.

Konceptet er kendetegnet ved:

 • ofte flere systemleverandører, fordi der er tale om en løsning bestående af mange delsystemer
 • delsystemerne (og leverandørerne) skal tale sammen live for at det hele virker. Det er særdeles komplekst.
 • du vil have betydelige omkostninger til konsulenter
 • du ender med en løsning med stor kompleksitet. Du kan ikke selv, og dem du kender kan heller ikke hjælpe dig.
 • det er en meget ressourcekrævende proces for jer
 • projektet har en lang implementeringstid.
 • du vil få betydelige løbende, og ofte ukendte, omkostninger

Det er desværre de færreste virksomheder der afsætter et stort nok budget til at komme i mål med sådan et projekt. Selv "høje 6 cifrer" slår på ingen måde til. Hvis du er blandt dem der synes at en million++ til IT er mange penge, vil det betyde at du nok får et nyt ERP-system fra en af de kendte leverandører, men ikke noget produktkatalog online, selvbetjening for dine kunder, en ny digital salgskanal, webshop, PIM osv.

I bør grundigt overveje de bevæggrunde der er for at gå i denne retning. Selvom virksomheden er ved at være stor bør I være realistiske om hvorvidt I har de interne ressourcer til at se et så stort et projekt igennem, om jeres finansielle situation understøtter at tage et antal millioner ud af jeres lager/debitor cirkulation, samt i positivt fald, hvordan forrentningen af jeres IT-investering så vil være.

En anden vej kan formentligt spare jer rigtig mange penge, og samtidig være mere lukrativ på kort sigt, fordi I er langt hurtigere videre og i luften med det vigtigste af det I pt. savner. For nogle vil det være det rigtige at gøre. For andre er det bare at klø på med med planerne om en stor ERP-løsning. Vi tager meget gerne en samtale med jer, hvis I stadig er åbne overfor alle muligheder.

Giv Raymeon Nexus et kig før du beslutter dig

Raymeon Nexus kan bringes i samspil med ethvert økonomisystem som virksomheden måtte anvende (og måske være afhængig af) pt. Når du ser på Raymeons løsninger skal du derfor ikke starte med beslutte dig for om du vil skifte noget IT ud. Tværtimod er det du allerede har sikkert helt fint indtil videre.

Hvis du læser her, så kan du sikkert se din egen virksomhed i nogle af eksemplerne ovenfor. Og du har sikkert også indset vigtigheden af at få jeres produktkatalog online sammen med så meget af den viden som I besidder. Måske tænker du også, at e-handel er kommet for at blive og at I skal med på vognen snarest muligt.

Med Raymeon Nexus vinder du:

 • en stærk og avanceret produktpræsentation online
 • avancerede selvbetjeningsmuligheder for dine kunder
 • en digital platform, der lader dig skalere virksomheden ubesværet
 • en nem og effektiv dagligdag for dine medarbejdere
 • en dyb indsigt i din virksomhed
 • optimering af dine indkøb og lagerdrift
 • en reduktion af dine risici på debitorer
 • en tilstedeværelse online der er mobilvenlig
 • mulighed for at anvende moderne markedsføring, organisk såvel som betalt

Kendte omkostninger og gratis support

Med Nexus ERP vil alle dine omkostningerne være kendte på forhånd. Du kan være i luften på få måneder. Og systemerne er designet til at du skal kunne selv - og dermed være uafhængig af eksterne konsulenter.

Teknisk support fra Raymeon er ubegrænset og gratis. Har du brug for hands-on assistance tilbyder vi med vores Premium Services eller ad hoc assistance den hjælp som du har brug for.

Sådan kommer du igang med Nexus ERP

Vi har forberedt en artikel om hvordan man kommer igang med Nexus - hvilke trin der er, hvilken hjælp du får eller kan købe, samt hvor lang tid det hele forventes at tage.

Du er også velkommen til at kontakte os og booke en demo og samtale. Demo og samtalen er uforpligtende og gratis.

"Hvis Nexus er så god, hvad skal vi så bruge vores eksisterende økonomisystem til?"

Det er et rimeligt spørgsmål.

Langt de fleste økonomisystemer og traditionelle ERP-systemer er skabt til at registrere transaktioner, og efterfølgende at trække rapporter ud der dækker et bestemt tidsinterval. Økonomisystemer er yderst sjældent gearet til at lagre den type data der skal præsenteres på nettet.

Det er meget afhængigt af jeres branche hvor stor værdi et større, egentligt økonomisystem bidrager med. Måske er der foretaget en omfattende tilpasning til netop jeres virksomhed, der virker meningsløs at opgive. Måske er I afhængige af det nuværende system i forhold til samhandel med store kunder, der stiller krav om system-til-system samspil i forhold til eksempelvis ordrer, og I vil ikke rokke ved en hjørnesten i jeres omsætningsgrundlag. Det er altsammen forståeligt.

Men for alt mange virksomheder, er et tungt og omkostningskrævende økonomisystem en klods om benet. Systemet er måske endda forældet, og kræver nye investeringer for at holdes ajour og funktionelt. Måske er hvad der før var en styrke, ved at blive til en svaghed.

En af de store svagheder som vi ser er, at et eksisterende økonomisystem lammer virksomhedens digitale udvikling, fordi det ganske enkelt bliver for voldsomt et projekt at udbygge systemet med den ønskede funktionalitet. Og så sker det ikke.

Har I ikke investeret i ERP de seneste 3 år, og de digitale kanaler er en del af jeres salgs- og kundeplejestrategi, kan I med Raymeon Nexus sandsynligvis erstatte den funktionalitet I har nu, og tilmed vinde at jeres produktkatalog kommer online, en avanceret e-handel og selvbetjeningsplatform, en effektiv hverdag med IT der skalerer ubesværet - samt betydeligt lavere omkostninger.

Det vil også være muligt at anvende Nexus sammen med jeres nuværende økonomisystem, uden en kostbar og tidskrævende integrationsproces. Det fortæller vi meget gerne mere om hvis du er åben overfor nye muligheder.

Vælg to og få ikke den tredje

Et morsomt meme, med en masse sandhed i. Men tag et grundigt kig på Nexus. Vi er klar til at give din en demo, og høre om dine ambitioner og ønsker for din virksomhed.

good-cheap-fast

Vælg to, og så er det ikke det tredje