Raymeon licenser og priser

Raymeons pris- og licensstruktur er både enkel og transparent. Alle produkter leveres alle som Software-as-a-Service (SaaS) på abonnement, hvor du ikke skal tænke på installationer, opgraderinger, backup eller driftsmiljøer.

Alle priser og beløb er excl. moms medmindre andet er anført

Nexus - månedligt abonnement fra kr. 2.495

Basisprisen på Nexus fastsættes på baggrund af din virksomheds nettoomsætning. Det er i vores øjne den simpleste faktor for at afgøre supportbehov, trafik, antal af produkter, medarbejdere, kunder, sider, graden af kompleksitet mm.

Uanset hvor du er i din virksomheds udvikling omfatter Nexus abonnementet grundlæggende de samme funktioner og et ubegrænset antal medarbejdere, kunder, produkter, sider, kategorier, specifikationer mm.

Med andre ord betaler en lille virksomhed mindre for Nexus, hvor en større virksomhed betaler mere, men de to har præcis samme adgang til funktioner og muligheder.

Udfra nedenstående eksempler på omsætning kan du selv estimere jeres prisleje for basisprisen - og med en række tilkøbsmoduler kan du udbygge Nexus til dine behov, såfremt det er nødvendigt:

Eksempler på omsætningsintervaller i DKK Basispris pr. måned
0 - 6 mio årligt kr. 2.495
6 - 12 mio årligt kr. 3.375
12 - 18 mio årligt kr. 4.375
30 - 50 mio årligt kr. 8.625
70 - 100 mio årligt kr. 12.750

Når aftalen med Raymeon indgås fastlægges den månedlige basispris udfra jeres seneste 6 måneders omsætning, og reguleres herefter kvartalsvis.

Ovenstående basispriser er udtrykt ved en aftaleperiode på 24 måneder med kvartalsvis betaling forud. Hvis ikke opsagt forlænges aftalen blot i nye 24 måneder. Ønsker du en kortere aftaleperiode på kun 12 måneder er basispriserne 15% højere.

Vi tilbyder 10% rabat på basisprisen hvis du betaler 12 måneder forud, og 20% hvis du betaler for 24 måneder. En anden fordel ved forudbetaling er at basisprisen fastfryses i perioden du forudbetaler, uanset udviklingen i jeres omsætning i perioden.

Kom rigtigt igang med Nexus

Opstart, systemtilpasning, oplæring og personlig rådgivning i op til 8 timer, kr. 19.995

Opstartspakken er obligatorisk da det er ved denne indsats at Nexus opsættes og tilpasses til netop din virksomhed. Vi hjælper jer med at realisere konkrete ønsker til funktionalitet, og lærer jer at bruge Nexus ved at overdrage metoder og viden så I kommer godt i gang. Forløbet er helt individuelt.

Designtilpasningen sker på basis af layouts og moduler der forefindes i Nexus, der stiliseres med din virksomheds logo, brand-farver og fonte.

Den inkluderede opsætningsassistance leveres på afstand ved telefonmøder og skærmdeling i sessioner af 50 minutters varighed. I matches med en Onboarding Specialist, og vi tilstræber at det er samme person hos os der følger jer gennem opstartsfasen.

Mellem sessionerne arbejder I selv med Nexus, noterer spørgsmål og træffer vigtige beslutninger. Du kan til enhver tid kontakte Raymeon Support, der er klar til at hjælpe dig videre mellem sessionerne.

Yderligere assistance

Læs i flere detaljer om hvad der skal til for at etablere Nexus til din virksomhed, samt hvilke afkast du kan forvente for din virksomhed ved de forskellige milepæle i processen.

Har du brug for assistance til at udføre opgaver med at opsætte Nexus så kan vi hjælpe dig ad hoc på klippekortbasis eller ved et abonnement på vores Premium Services.

Importpakke 1 - import af dine nuværende kunder, uanset omfang kr. 5.595

Kundeimport kræver en maskinlæsbar fil fra dit nuværende IT-system. Vi anbefaler import hvis du har mere end ca. 200 kunder i dit nuværende system. Importen kan omfatte dannelse af både firma og bruger i Nexus, sætning af prisniveau, betalingsvilkår og korrekt placering af al stamdata, men ikke egentlig finansiel data, eksempelvis kontosaldo eller åbne fakturaer. Hvad der importeres af ovenstående afhænger naturligvis af hvad dit nuværende system indeholder af data og hvor detaljerig en eksport du kan foretage.

Importpakke 2 - import af dine nuværende produkter og priser, uanset omfang kr. 11.195

Denne importpakke er ganske avanceret og giver størst afkast for dig hvis importpakke 1 også er tilvalgt.

Importen omfatter analyse og udredning af, hvilke kunder der køber hvilke produkter til hvilke priser. Det giver mulighed for at sætte specialpriser maskinelt, samt sætte produktfavoritter udfra tidligere køb.

Du er en del af analyseprocessen og er med til at præge importgrundlaget på basis af vores analyser. Når dine kunder logger ind i Nexus for første gang vil de i højere grad føle sig hjemme og forstået med denne indsats, og du vil have taget et vigtigt skridt til at etablere stærke selvbetjeningsrutiner hos dine kunder.

Importpakke 2 kræver maskinlæsbare filer fra dit nuværende IT-system for ihvertfald produkter og priser, men også gerne for ordrer og fakturaer. Vi anbefaler normalt import hvis du har mere end ca. 300 produkter i dit nuværende system og analysen giver størst afkast hvis der er en vis historisk data i dit gamle system.

Ad hoc assistance på klippekort jf. vilkår. Fra kr. 9.750 for 10 klip

Du kan få ad hoc assistance fra Raymeon til alt der vedrører jeres anvendelse af Nexus. Det er særligt godt ved spidsbelastninger, eller hvis jeres interne kompetencer er midlertidigt optaget med andre opgaver.

Takst for assistance Pris pr. time
Timetakst A kr. 975
Timetakst B kr. 1.550
Timetakst C kr. 2.550

Hvilken takst, og dermed hvor mange klip en opgave kræver afhænger af assistancens karakter og kompleksitet. Læs om support-, assistance- og prioritetsanmodninger, og hvordan vi sondrer i vores Licensbetingelser.

Det er denne assistance som du får glæde af og som er inkluderet i opstartspakken, hvor fokus er på at I kommer i luften med Nexus og at I får en god start.

Premium Services - fast, tilknyttet kontaktperson

Raymeon Premium Services er et tilbud om at knytte en fast kontaktperson til din virksomhed for en periode på mindst 3 måneder.

Typisk arbejdes der med alt fra at opbygge gode interne arbejdsprocesser, til strukturering af priser eller produktkatalog samt strategiske overvejelser, herunder hvordan virksomheden får det fylde udbytte af værktøjerne fra Raymeon.

Med en fast kontaktperson kan den store forklaring også springes over når der er brug for hjælp til forefaldende udfordringer, og I kommer hurtigt til sagen og videre.

Premium Services er oplagt for virksomheder der

  • ønsker at maksimere potentialet i Raymeons løsninger
  • foretrækker en fast kontaktperson til support, assistance og uddannelse i en vis periode
  • har en unik, kompleks eller høj-volumen forretningsmodel
  • har fokus på at differentiere sig fra sine konkurrenter
  • driver flere samtidige salgskanaler (B2B/B2C/butik)
  • har brug for løbende sparring i relation til drift og digital strategi

Det månedlige omfang aftales nærmere, og Premium Services starter ved kr. 9.300 pr. måned

Udbyg Nexus med de ekstra funktioner du skal bruge

Nexus kan udbygges med funktionalitet, der sædvanligvis kræver selvstændig opsætning og ikke er relevante for alle virksomheder. Disse funktioner er derfor udskilt som tilvalgsmoduler for at undgå at basisprisen for Nexus bliver unødigt høj, og for at du kan tilvælge præcis det der er nødvendigt for at få det ønskede udbytte for din virksomhed.

Modtag betalingskort online i Nexus.

Denne funktion er delt i en opsætning med et engangsbeløb på Dkr. 2.750 som indeholder etablering af den for jer bedste indløsningsaftale, konfigurationer af Nexus samt opstart. Betalingskortfunktionen koster fra Dkr. 399,00 pr. måned som opkræves med jeres basispris samt transaktionsgebyrer der opkræves direkte fra indløseren.

Avanceret lager med lokationsstyring

Det rigtige tilvalg, når de to andre lagermodeller i Nexus ikke dækker jeres behov for lagerstyring. Denne funktion er delt i en opsætning med et engangsbeløb på Dkr. 4.995 som indeholde grundassistance og rådgivning til at få Nexus konfigureret korrekt, samt hjælp til opstart. Avanceret lager koster Dkr. 1.495,00 pr. måned som opkræves med jeres basispris.

Med avanceret lager kan du arbejde med behovslister, vedligeholde leverandører og indkøbspriser, afsende indkøbsordrer, arbejde med forventninger, modtage og lægge varer på lokationer på dit lager, og høste fordelene heraf når varerne skal plukkes og afsendes igen.

EDI - Electronic Data Interchange

Denne funktion er delt i to løbende omkostninger. Dels en fast, månedlig pris på Dkr. 995,00 samt, afhængig af antallet af transaktioner som skal udveksles via EDI, enten med en pris pr. dokument der udveksles, og/eller en passende pakke med yderligere en fast pris. Nærmest alle formater understøttes, herunder EDIFACT som kæderne anvender, NemHandel (OIOUBL) m.fl. Få et konkret tilbud på basis af jeres behov.

API - Application Programming Interface

Denne funktion har en fast, månedlig pris på Dkr. 995,00 og er nødvendig for at anvende Orbit B2C-platformen. Desuden giver API'et i Nexus dig mulighed for at udveksle data med andre IT-systemer. API'et er ganske omfattende. Kontakt os for mere information og en drøftelse af jeres behov.

Ekstra online identitet

Denne funktion er delt i en opsætning med et engangsbeløb på Dkr. 4.995 som indeholder konfiguration og opsætning. Den ekstra identitet kan have eget domæne og udseende, og administreres fra Nexus. Månedlig pris er Dkr. 1.495,00 som opkræves med jeres basispris.