Raymeons historie

Raymeon ApS er stiftet af Thomas Flummer og Gudmund Olsson, som har arbejdet sammen kontinuerligt siden 2001

Vision og baggrund

Visionen for Raymeons løsninger har alle dage været enkelhed, tilgængelighed og skalérbarhed. Løsningerne er skabt på baggrund af behovene fra virksomheder, der har haft kraftig fokus på vækst og fleksibilitet, og på at brugerne skal trives: Det skal være nemt i starten og kraftfuldt senere.

Udviklingen startede som et proof-of-concept, der blev sat direkte i drift i flere distributionsvirksomheder, som Gudmund dengang drev. Det gav feedback fra forhandlere og konkrete ønsker til funktioner, og efterhånden som virksomhederne blev større blev funktionsomfanget øget tilsvarende.

Virksomhederne krævede meget rejseaktivitet til messer og leverandører i udlandet, og Gudmund drømte om et internet-forbundet forretningssystem, som kunder kunne afgive deres ordrer i og finde produktinformation, og hvor han på afstand kunne følge med i varebehov, det finansielle, og sågar udstede fakturaer i. Omend det var muligt at koble en webshop på et af økonomisystemerne var dette langt fra visionen.

En tidlig cloud-løsning

Gudmund blev gennem fælles bekendte introduceret til Thomas, som dengang var studerende på DTU.

Thomas realiserede på kort tid en web-demo til en produktpræsentation Gudmund stod for - og relationen var skabt. I den følgende tid skabte makkerparret et proof-of-concept, og dermed den allerførste version af det forretningssystem Gudmund drømte om at have. Thomas havde en særligt god forståelse for Gudmunds tanker og ønsker, hvilket gav den fornødne sparring til at skabe noget konkret.

Det stod klart, at makkerparret var meget tidligt ude med hvad der idag betegnes som en cloud-løsning. Siden første version af Nexus har det eneste betjeningsinterface været en internetbrowser. Det stod også klart, at der var et enormt potentiale i løsningen - det viste driften i distributionsvirksomhederne hver eneste dag.

Thomas engagerede sig også i driften for at få direkte kontakt til de daglige udfordringer og opgaver i distributionsvirksomhederne. B2B-funktionaliteten blev mere og mere avanceret, efterhånden som virksomheder, lagre og markeder voksede, og ledte senere også til en flirt med detail-salg, både online og i showroom/butik hvilket skabte nye udvidelser til Nexus, nemlig Orbit, Glow og Sparkle.

De første kunder

Den første kunderelation var til en anden start-up virksomhed, der drev et par butikker i København og som havde en klar ambition om både mange flere butikker, salg til erhvervskunder, samt online salg til private. Matchet var perfekt, og over en periode på få måneder etablerede Raymeon en Nexus som grundstammen og til B2B-salg, udviklede en ny touch-POS til butikkerne, samt søsatte en B2C-henvendt webshop. Denne virksomhed drives fortsat på de nyeste versioner af Nexus, Orbit og Glow, og er blevet betydeligt større.

I den følgende tid blev en række nye samarbejder med andre kunder indledt - alle unge virksomheder med klare visioner og ambitioner om vækst. For en enkelt lykkedes det at skabe en nærmest utæmmelig vækst, og robustheden og skalérbarheden i Nexus skulle for alvor vise sit værd. Raymeons driftserfaringer fra tidligere blev delt, omsat til metoder og implementeret, og er hvad vi idag kalder Premium Services - en adgang til specialiseret, personlig assistance med at få størst udbytte af Raymeons løsninger.

Større fleksibilitet

Disse første leverancer var ganske tidskrævende, og der fulgte ofte et eller flere ønsker om ny funktionalitet med i aftalen med kunden. Det var samtidig i tiden hvor "mobile first"-konceptet holdt sit indtog, og hvor et gennemgribende redesign af præsentationslagene i Raymeons platforme også stod på.

Tanker om en endnu større fleksibilitet i Nexus, der nemt skulle lade sig konfigurere, og som kunne søsættes på kort tid begyndte at blive formuleret. Eksisterende såvel som nye kunder ville få gavn af den enklere konfiguration gennem hurtigere udrulning - af nye funktioner såvel som hele platformen.

Forretningsmodel udviklet

Den enklere konfiguration og hurtigere udrulning af Nexus, kombineret med vores Premium Services, ville give Raymeon kapacitet til at håndtere en meget stor mængde samtidige udrulninger og ibrugtagninger af Nexus, og var en stor forandring til de første leverancer.

Kombinationen af de personlige, individuelle opstartsforløb, der leveres på afstand, med en kendt og transparent økonomi, giver Raymeons kunder den fornødne tryghed og fokus til at finde ind til kernen af, hvad der er i realiteten er vigtigst for dem i etableringsprocessen af Nexus.

Forståelse for din virksomhed

Det ligger dybt i Raymeons DNA at lytte og forstå problemer, behov og ønsker, og hensigten er altid at bidrage med den løsning eller den viden der bedst bringer dig videre, hurtigst og mest enkelt.

De udfordringer, som du sikkert jævnligt møder, har Raymeons stiftere oplevet på egen krop, uanset om det handler om at tiltrække nye kunder, det svære i at håndtere vækst, at administrere produkter, præsentation, lager, logistik og medarbejdere, eller at forsøge at styre likviditet og risici. Hos Raymeon er du ikke i hænderne på nogle investorer og en flok udviklere i et land langt væk, der måske reelt ikke kan relatere til dig og din virksomhed.

Moden, kraftfuld og stabil

Forvent at du vil føle dig hjemme i en løsning fra Raymeon. Vi kan relatere til din situation, uanset hvilken fase du er i med din virksomhed, og al funktionalitet eller metoder som du vil blive præsenteret for er udviklet som løsninger på reelle udfordringer som vi eller andre kunder har stået overfor.

Raymeons løsninger er modne, kraftfulde og stabile. Det samme er teamet bag, som står klar til at hjælpe dig med IT-løsninger og assistance som dine kunder også bliver glade for.


Anbefalede artikler